Platforma widokowa
Wola Krogulecka

Zlokalizowana na zboczu wzgórza Beskidu Sądeckiego , górująca nad doliną Popradu, platforma na Woli Kroguleckiej od dnia otwarcia jest jednym z najpopularniejszych celów krótkich wycieczek w regionie. Ideą projektu było stworzenie miejsca ogólnodostępnego, które uwydatnia szeroki i różnorodny kontekst – zarówno przyrodniczy jak i związany z działalnością człowieka wobec otaczającej przyrody. Za projektem punktu widokowego – zrywającego z formą wstępnie sugerowanej wieży – oprócz chęci zwrócenia uwagi na otaczający krajobraz kulturowy, stało przekonanie, o potrzebie tworzenia miejsc dostępnych zarówno dla piechurów, jak również osób mniej sprawnych i niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi.
Forma obiektu - poprzez sposób poruszania się po nim, "wymusza" płynne i konsekwentne przyswajanie sobie otaczającego widoku lub pozwalając na indywidualny wybór miejsca widokowego.
[ autor zdjęć: Marcin Rola ]