System komunikacyjny Park&Ride
Stary Sącz
fot. Rafał Kubik