NAGRODA POLITYKI ZA ROK 2018

Projekt Enklawy Bobrowisko w widłach Dunajca i Popradu został Laureatem Nagrody Architektonicznej Polityki 2018!
Obiekty - dokładnie pięciu finalistów, wybierało grono profesjonalistów spośrod ponad 70 realizacji z całego kraju.
Jakby tego było mało, nasz projekt został wybrany jako najciekawszy przez Internautów!
Nieźle, zaczynamy się zastanawiać nad założeniem fb i insta_g...

uzasadnienie:
Bobrowisko zwraca na siebie uwagę kilkoma architektonicznymi i pozaarchitektonicznymi walorami. Znajdujący się w widełkach dwóch rzek Popradu i Dunajca obiekt składa się z obserwacyjnych ścieżek o długości ponad 400 m, meandrujących między bagnami, jeziorkami, zaroślami i mokradłami, oraz z dwu tzw. altan obserwacyjnych, służących podglądaniu (samemu będąc niewidocznym) ptaków, płazów i gadów, a przede wszystkim bobrów. Projekt ujmuje powściągliwością, atrakcyjnym wykorzystaniem drewna, formami wprawdzie niedużymi, ale zdradzającymi pewne wyrafinowanie i dekonstrukcyjny sznyt. Zadbano, by bez problemów mogły zeń korzystać osoby na wózkach i małe dzieci.
Nie bez znaczenia pozostaje kontekst społeczny. Ścieżkę stworzono nie w naturalnym układzie przyrodniczo-geologicznym (co zdarza się najczęściej), ale w obszarze dawnej żwirowni, którą zamknięto i na powrót oddano w użytkowanie przyrodzie. Silny jest tu więc dodatkowy wątek ekologiczny.
https://youtu.be/9zbnAm55F1E

Dziękujemy i pękamy z dumy.
55A 

Galeria